Financiële positie SPM Shoeters

08 June 2016

Beste supporter, businessclub-lid en seizoenkaarthouder, 

Afgelopen weekend is in de pers gekomen dat de financiële positie van SPM Shoeters 's-Hertogenbosch ontoereikend is om aan alle (financiële) verplichtingen van het afgelopen seizoen te kunnen voldoen. Om die reden wordt op dit moment getracht om een crediteurenakkoord te bereiken. Een crediteurenakkoord is noodzakelijk om een faillissement te voorkomen. 

Het bestuur heeft de grondige wens om professioneel basketbal in 's-Hertogenbosch te continueren. Voordat evenwel verplichtingen voor het nieuwe seizoen worden aangegaan is het absoluut noodzakelijk dat er met de huidige crediteuren overeenstemming is bereikt. Vanuit die gedachte is het bestuur bezig om invulling te geven aan de wens om met crediteuren, waaronder de belastingdienst en gemeente, tot een akkoord te komen. 

Het bestuur vertrouwt erop eind deze maand duidelijkheid te kunnen geven over het al dan niet bereiken van een akkoord met de crediteuren en de mogelijkheden om het professionele basketbal in 's-Hertogenbosch te kunnen behouden, want naast het bereiken van een akkoord is het bestuur ook nog steeds op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor om de ambities veilig te kunnen stellen.  
 
Het bestuur betreurt de huidige situatie in grote mate doet er alles aan om ook volgend jaar professioneel basketbal in 's-Hertogenbosch te continueren. 
 
Bestuur Shoeters Den Bosch. 

Deel deze pagina

next match
15 December 2018 @ 20:00
vs

Stay in touch with us!