Privacy Statement & Cookie Policy

Privacy Statement

New Heroes Basketball
Laatste versie: 24 mei 2018

Begrippen

Persoonsgegevens: zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerken: alles wat met persoonsgegevens gedaan kan worden, zoals opslaan, verzamelen, vastleggen, ordenen, aanpassen, bekendmaken, gebruiken, doorgeven of verwijderen.

AVG:  Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemeen

Doel privacy statement

Vanuit New Heroes Basketball willen we u met deze privacy statement informeren over de omgang binnen de organisatie met persoonsgegevens. Binnen de organisatie wordt er veel waarde gehecht aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Daarom gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

New Heroes Basketball is verwerkingsverantwoordelijke over de persoonsgegevens binnen deze organisatie.

Voorwaarden verwerken persoonsgegevens

 • Te allen tijde wordt er bij u toestemming gevraagd voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Er zijn maatregelen binnen de organisatie zodat uw persoonsgegevens zijn beveiligd. Door de technische maatregelen wordt dit gewaarborgd;
 • Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt met het doel waarop deze zijn verstrekt;
 • Wij vragen alleen de persoonsgegevens uit die nodig zijn om het doel te bereiken;
 • New Heroes Basketball heeft zich in de nieuwe wet (AVG) verdiept en zijn op de hoogte van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens;
 • Wanneer uw persoonsgegevens worden gedeeld met een derde partij wordt u hier op de hoogte van gebracht. Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens alleen met een derde partij wanneer dit is om het doel te behalen.

Diensten

 • Noodzakelijk: uw persoonsgegevens worden gebruikt om onze basis dienst uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het versturen van uw tickets;
 • Wettelijk verplicht: er moeten bepaalde persoonsgegevens van uw bewaard worden die bijvoorbeeld voor de belastingdienst moeten worden bewaard;
 • Relevant: we gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten te verbeteren, voor marketing en sales, om uw te informeren over onze dienst;
 • Extra: wij vragen u toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen aan te bieden, zoals extra diensten die wij kunnen bieden.

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

 • Wanneer u gebruik maakt van een dienst of product bij ons, zoals het kopen van een ticket of een seizoenkaart;
 • Wanneer u uzelf inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • Wanneer u online een formulier invult;
 • Wanneer u bij ons een contract ondertekent.

Bewaartermijn

Zolang uw seizoenkaarthouder, businessclublid of ticket voor wedstrijden blijft kopen bewaren wij uw persoonsgegevens. Wanneer u een ticket heeft gekocht of een seizoenkaart bewaren wij uw persoonsgegevens twee jaar na het beëindigen van een seizoenkaart of het kopen van een ticket. Deze termijn is bepaald om te zorgen dat wanneer er gekozen wordt om binnen twee jaar een ticket, seizoenkaart te kopen of lid te worden van de businessclub er veel administratie aan te pas komt. Daarnaast ook om uw nog te bereiken wanneer er openstaande zaken of kosten zijn.

Wanneer er persoonsgegevens op worden gevraagd voor andere doeleinde dan ticketverkoop wordt uw data verwijderd nadat het doeleinde is behaald, tenzij u toestemming heeft gegeven om u data te bewaren voor andere doeleinde.

Beveiliging

 • Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd systeem. Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen gebruikt;
 • Het systeem dat gebruikt wordt heeft de server in Nederland staan;
 • De werknemers van New Heroes worden gehouden aan een geheimhouding om uw persoonsgegevens in te kunnen zien;
 • Onze werknemers en vrijwilligers krijgen bij de inwerkperiode een procedure van persoonsgegevens mee. Hierin wordt uitgebreid uitgelegd hoe er met uw persoonsgegevens omgegaan moet worden;
 • Er is een datalek beleid om te voorkomen dat uw data wordt gelekt;
 • Eén keer in het halfjaar wordt er gecontroleerd of de beveiliging van uw persoonsgegevens nog op de juiste manier functioneren.

Rechten

In de AVG is beschreven dat u recht heeft op inzage, het aanpassen en het verwijderen van uw persoonsgegevens wanneer wij deze van u ontvangen hebben. Onderstaand bespreken we deze rechten uitgebreider.

Inzage

Wanneer u de persoonsgegevens van uzelf wilt inzien dan is dit mogelijk door contact op te nemen met New Heroes Basketball. Dit kan door middel van het mailen naar info@newheroesbasketball.com of te bellen naar +31 (0)73 82 00 366. Binnen vier weken moeten wij u uw persoonsgegevens laten inzien.

Aanpassen

Wanneer u de persoonsgegevens van uzelf wilt aanpassen dan is dit mogelijk door contact op te nemen met New Heroes Basketball. Dit kan door middel van het mailen naar info@newheroesbasketball.com of te bellen naar +31 (0)73 82 00 366. Binnen vier weken moeten wij uw persoonsgegevens laten inzien. U kan aangeven wat u aangepast wilt hebben en dan passen wij dit aan in de beveiligde omgeving.

Verwijderen

Wanneer u de persoonsgegevens van uzelf wilt verwijderen dan is dit mogelijk door contact op te nemen met New Heroes Basketball. Dit kan door middel van het mailen naar info@newheroesbasketball.com of te bellen naar +31 (0)73 82 00 366. Binnen vier weken moeten wij uw persoonsgegevens hebben verwijderd.

Recht op het overdragen van uw persoonsgegevens

Wanneer u wilt dat wij uw persoonsgegevens aan u overdragen dan heeft u daar recht op. Neem contact op met New Heroes Basketball. Dit kan door middel van het mailen naar info@newheroesbasketball.com of te bellen naar +31 (0)73 82 00 366. Binnen vier weken moeten wij uw persoonsgegevens aan u hebben overgedragen.

Recht op het indienen van een klacht

Wilt u een klacht indienen dan kan u dit doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Aanpassen privacy statement

New Heroes Basketball behoudt het recht om deze privacy statement aan te passen. Wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd dan wordt dit gepubliceerd op deze website.

Cookie Policy

Algemeen

1. Deze cookie policy ("Cookie Policy") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de "Website") en de bijbehorende diensten (hierna samen aangeduid als "Diensten"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Bovano Basketball BV. als verantwoordelijke voor de verwerking, gevestigd te Marathonloop 1, 5235 AA ’s-Hertogenbosch ("wij”, “ons"), geregistreerd bij de KvK onder het nummer 66949939 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

2. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u meer wilt weten, lees dan onze Privacy Policy.

3. Door gebruik te blijven maken van onze Website en/of Diensten of door op "Aanvaarden" te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u deze Cookie Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in deze Cookie Policy kunt u uw cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen.

4. Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website en/of Diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar info@newheroesbasketball.com. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

Welke cookies & waarom

1. Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer:

Naam

Type

Doel

Bewaartermijn

Cookieconsent

Functioneel

Wordt gebruikt om de cookievoorkeur op te slaan

1 jaar

@@History/@@scroll|#

First Party

Deze cookie wordt gebruikt om een knop te laten navigeren in de geschiedenis, zoals een vorige pagina op de website of om terug naar boven op een pagina te scrollen.

Verloopt niet

_gid

First Party

Wordt gebruikt om je te identificeren als een bezoeker van deze site. Dit wordt bereikt door het genereren van willekeurige getallen. Er wordt geen persoonlijke informatie of gegevens bijgehouden.

1 dag

_ga

First Party

Wordt gebruikt om je te identificeren als een bezoeker van deze site. Dit wordt bereikt door het genereren van willekeurige getallen. Er wordt geen persoonlijke informatie of gegevens bijgehouden.

2 jaar

_gat

Statistisch

Cookie-naam die wordt geassocieerd met Google Universal Analytics. Wordt gebruikt voor het controleren van de hoeveelheid aanvragen en het verzamelen van data te beperken op druk bezochte sites

sessie

__atuvc

Third Party

AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt. http://www.addthis.com/privacy#.UFL3Go3iY3g Daarnaast kunnen via AddThis nog veel meer share-buttons getoond worden, van Facebook, LinkedIn, Reddit, Pinterest etc. Het gebruik van deze functionaliteiten loopt via AddThis

13 maanden

__atuvs

Third Party

AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt. http://www.addthis.com/privacy#.UFL3Go3iY3g Daarnaast kunnen via AddThis nog veel meer share-buttons getoond worden, van Facebook, LinkedIn, Reddit, Pinterest etc. Het gebruik van deze functionaliteiten loopt via AddThis

sessie

at-lojson-cache-#

Third Party

AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt. http://www.addthis.com/privacy#.UFL3Go3iY3g Daarnaast kunnen via AddThis nog veel meer share-buttons getoond worden, van Facebook, LinkedIn, Reddit, Pinterest etc. Het gebruik van deze functionaliteiten loopt via AddThis

nvt

di2

Third Party

AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt. http://www.addthis.com/privacy#.UFL3Go3iY3g Daarnaast kunnen via AddThis nog veel meer share-buttons getoond worden, van Facebook, LinkedIn, Reddit, Pinterest etc. Het gebruik van deze functionaliteiten loopt via AddThis

1 jaar

loc

Third Party

Dit is een geolocatiecookie

13 maanden

mus

Functioneel

AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt. http://www.addthis.com/privacy#.UFL3Go3iY3g Daarnaast kunnen via AddThis nog veel meer share-buttons getoond worden, van Facebook, LinkedIn, Reddit, Pinterest etc. Het gebruik van deze functionaliteiten loopt via AddThis

1 jaar

bku

Third Party

Dit cookie wordt aangemaakt door Floodlight tags van DoubleClick

179 dagen

TapAd_DID

Third Party

Gebruikt om te bepalen welk type apparaten (smartphones, tablets, computers, tv's enz.) door een gebruiker wordt gebruikt.

2 maaanden

TapAd_TS

Third Party

Gebruikt om te bepalen welk type apparaten (smartphones, tablets, computers, tv's enz.) door een gebruiker wordt gebruikt.

2 maaanden

fr, tr

Third Party

De belangrijkste advertentiecookie van Facebook, gebruikt om advertenties te tonen, te meten en de relevantie van advertenties te verbeteren. Hiervoor afmelden kan bij Facebook.com zelf

1 jaar

uid

Third Party

Beoordelen van pagina voor advertentieservers

1 jaar

uuid

Third Party

Dit cookie wordt aangemaakt door Floodlight tags van DoubleClick.

1 jaar

uuidc

Third Party

Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties.

1 jaar

vc

Third Party

AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt. http://www.addthis.com/privacy#.UFL3Go3iY3g Daarnaast kunnen via AddThis nog veel meer share-buttons getoond worden, van Facebook, LinkedIn, Reddit, Pinterest etc. Het gebruik van deze functionaliteiten loopt via AddThis

1 jaar

VISITOR_INFO1_LIVE, PREF

Third Party

Een ingesloten Youtube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen. U kunt zich hiervoor afmelden bij Youtube.com

8 maanden

YSC

Third Party

Deze cookie wordt door de videoservice van YouTube ingesteld op pagina's met embedded YouTube-video's. U kunt zich hiervoor afmelden bij Youtube.com

Sessie

xtc

Third Party

AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt. http://www.addthis.com/privacy#.UFL3Go3iY3g Daarnaast kunnen via AddThis nog veel meer share-buttons getoond worden, van Facebook, LinkedIn, Reddit, Pinterest etc. Het gebruik van deze functionaliteiten loopt via AddThis

13 maanden

AWSELB

Functioneel

Amazon Web Services cookie. Amazon Web Services worden gebruikt voor de hosting van bijvoorbeeld afbeeldingen.

Sessie

BCTempID

First Party

Niet geclassificeerd

Sessie

 

2. U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@newheroesbasketball.com. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga voor meer informatie naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Stay in touch with us!